Produkt bol úspešne pridaný! Zobraziť košík.

Všeobecné Podmienky

PRIJATIE PODMIENOK

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami, či už konáte vo svojom mene alebo v mene subjektu ("vy") a ("IMPEX WEB s.r.o.", "my", "nás" alebo "naše"), ktorou sa riadi váš prístup k webovej stránke mypodseurope.com, ako aj k akejkoľvek inej mediálnej forme, mediálnemu kanálu, mobilnej webovej stránke alebo mobilnej aplikácii, ktorá s ňou súvisí, je s ňou prepojená alebo s ňou prepojená (ďalej spoločne len "stránka"), a jej používanie. Naše sídlo sa nachádza na adrese Hlavná 22., 943 01 Štúrovo, Slovakia a sme registrovaní pod číslom DPH SK2121730083. Prístupom na stránku potvrdzujete, že ste si prečítali všetky tieto podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, MÁTE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU A MUSÍTE JU OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Okrem toho sú do týchto podmienok používania výslovne začlenené prostredníctvom odkazu aj doplňujúce podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky používania priebežne upravovať alebo dopĺňať. O všetkých zmenách vás budeme informovať aktualizáciou dátumu "Posledná aktualizácia" týchto Podmienok používania. Pokračovaním v používaní stránky po dátume takýchto úprav alebo zmien sa má za to, že ste prijali revidované Podmienky používania a ste nimi viazaní.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že informácie poskytnuté na týchto stránkach nie sú určené na distribúciu alebo používanie žiadnou fyzickou alebo právnickou osobou v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo používanie boli v rozpore so zákonom alebo predpismi, alebo ktoré by mali za následok, že by sme v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny podliehali akejkoľvek registračnej požiadavke. Preto jednotlivci, ktorí pristupujú na Stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovední za zabezpečenie dodržiavania akýchkoľvek platných miestnych zákonov.

Stránka je určená výlučne na používanie jednotlivcami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Osobám mladším ako 18 rokov sa preto prísne zakazuje prístup na Stránku alebo registrácia na nej.

 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTKE PRÁVA

Bez odlíšneho nariadenia webstránka je v našom vlastníctve a všetky zdrojové kódy, databáza, funkcia, softvér, dizajn webovej stránky, zvuky, videá, text, fotografie a grafiky potom v nich zahrnuté ochranné značky, logá sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou alebo s naším dovolením. Obsah a značky, autorské práva a vlastnícke práva potom iné duševné vlastnícke práva, zákony nekalej súťaže Europskej únie sú hránené medzinárodnými zákonami autorských práv a medzinárodnými zmluvami. Obsah a značky výlučne pre vašu informáciu a osobné používanie sú dané k dispozícii na webovej stránke „IHNEĎ”. Kopírovanie, reprodukcia, agregácia, uverejnenie znova, nahrávanie, uverejnenie, verejné uvádzanie, kódovanie, preklad, odoslanie, propagácia, predávanie, dovolenie alebo iným spôsobom zúžitkovanie žiadnej časti webstránke, obsahu alebo značiek na komerčné cieľe je zakázané bez našeho výslovného predošlého písomného povolenia.

Na základe vášho oprávnenia na používanie webovej stránky vám je udelená obmedzená licencia na prístup a používanie webovej stránky a na sťahovanie alebo tlač akejkoľvek časti obsahu, ku ktorému ste riadne získali prístup, len pre vaše osobné, nekomerčné použitie.. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na stránke, obsahu a značkách.

 

POUŽÍVATEĽSKÉ VYHLÁSENIA

Prístupom a použitím webovej stránky vyhlásite a potvrdíte, že máte aspoň osemnásť (18) rokov a máte právnu schopnosť na uzavretie tohto dohodnutia. Ďalej, vyhlásite a  ručíte za to, že webovú stránku používate v súlade s všetkými príslušnými zákonami a predpismi. Potom vyhlasujete a ručíte za to, že všetky informácie a materiály, ktoré dávate IMPEX WEB s.r.o. cez webovú stránku sú pravdivé, presné a úplné že tieto informácie aktualizujete podľa potreby na zachovanie ich presnosti.

 

POUŽÍVATEĽSKÁ REGISTRÁCIA

Aby ste mohli pristupovať k určitým funkciám webovej stránky, môže sa od vás vyžadovať vytvorenie účtu a poskytnutie určitých informácií o sebe. Súhlasíte s tým, že poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie požadované v registračnom formulári a že budete svoje informácie udržiavať a aktualizovať, aby boli presné, aktuálne a úplné. Beriete na vedomie, že keď Vaše registračné údaje sú falošné, nepresné, nie sú aktuálne alebo sú nedostatočné IMPEX WEB s.r.o. si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránky.

 

VÝROBKY

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme produkty dostupné na webovej stránke prezentovali čo najpresnejšie, pokiaľ ide o farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti. Nemôžeme však zaručiť, že tieto informácie sú bezchybné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez akýchkoľvek iných nezrovnalostí, pričom elektronický displej nemusí odrážať skutočné farby a detaily produktov.Upozorňujeme, že všetky produkty podliehajú dostupnosti a nezaručujeme, že produkty zostanú na sklade navždy. Okrem toho si vyhradzujeme právo prerušiť predaj akéhokoľvek produktu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny všetkých produktov sa môžu zmeniť.

 

NÁKUP A PLATENIE/PLATBA

Nákupom produktov na webovej stránke ste povinný udať pre nás presné, celkové a aktuálne účtové a nákupné údaje. K nákupným cenám závysle od príslušných predpisov môžeme pridávať daň z obratu. Vyhradzujeme si právo, že ceny môžeme hocikedy zmeniť. Ceny sú v eurách, zaplatiť je potrebné v mene objednávajúceho štátu.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky náklady na nákupy za aktuálne ceny, vrátane všetkých poplatkov za dopravu, a oprávňujete nás účtovať tieto náklady vybranému poskytovateľovi platieb pri zadávaní objednávky. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby alebo nepresnosti v cenách, a to aj v prípade, že platba už bola vyžiadaná alebo prijatá.

Zákazník si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:

Platba na dobierku pri prevzatí tovaru

V prípade platby na dobierku si môžeme účtovať dodatočný poplatok, ktorý sa môže líšiť v závislosti od krajiny dodania.

Prosíme kontrolujte ceny pri objednávaní.

Kreditné karty MasterCard, Visa, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Union Pay a JCB takisto sú akceptované.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom webovej stránky. Môžeme tiež obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku podľa vlastného uváženia. Takéto obmedzenia sa môžu vzťahovať na objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu, spôsobu platby, fakturačnej alebo dodacej adresy.

 

DODACIE A GARANČNÉ PODMIENKY A PODMIENKY VRÁTENIA

DODANIE

Prosím presvedčite sa o tom, že udaná adresa dodávky, telefónne číslo, emailová adresa sú presné a správne. Neberieme zodpovednosť za neúspešné dodanie alebo stratu balíka kvôli chybnej dodacej adrese. Keď balík nie je možné doručiť a príde späť kvôli chybnej dodacej adrese cenu tovaru uhradíme zákazníkovi okrem ceny dodania. Keď zákazník znova podá objednávku na inú adresu, musí opäť zaplatiť cenu za dopravu.

Ak požiadate doručovateľov, aby nechali balík pri dverách alebo na akomkoľvek nebezpečnom mieste, nemôžeme niesť zodpovednosť za stratené alebo nedoručené balíky. Prosíme skúste organizovať osobné doručenie alebo žiadajte aby kuriér nechal balík v neďalekom DEPO alebo v obchode. Ak vám príde balík poškodený, odmietnite ho prevziať a požiadajte kuriéra o reklamáciu. To nám umožní aby sme mohli požadovať od kuriérskej firmy protihodnotu výrobku a tak aj Vy refundáciu.

POLITIKA OVEROVANIA VEKU PRI DODÁVKE VÝROBKOV

Doručovateľská spoločnosť si môže počas procesu doručovania vyžiadať dokumenty, aby sa uistila, že ste plnoletí a oprávnení na nákup našich produktov. Ide o nevyhnutný postup, ktorého cieľom je overiť, či sa náš tovar predáva zodpovedne a v súlade so zákonmi o obmedzení veku.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIA

Prosíme kontrolujte všetky jednorázové produkty pri prevzatí balíka z hľadiska fungovania.

Existujú isté výrobky (napríklad Elf Bar elektronické cigarety a HQD), ktoré nepatria do dlhotrvajúcich spotrebných tovarov a ako také majú obmedzenú životnosť. Žiadosti o uplatnenie záruky je potrebné podávať e-mailom. Oznámenie chýb výrobkov je možné do 48 hodín od jeho doručenia. Jednorázové výrobky sa slúžia na jedno použitie, nedá sa ich opraviť a nie je možné skúmanie ich funkčnosť. Preto na také výrobky garanciu funkčnosti je možné prijať len do 48 hodín od doručenia. V prípade záručnej reklamácie majú zákazníci možnosť zaslať video zobrazujúce poruchu produktu a v prípade potvrdenia závady dostanú voucher v rovnakej hodnote ako produkt, ktorý je možné použiť pri budúcich objednávkach.

Odhadovaný počet pukov uvedený v popise výrobku je približný. Intenzita sania sa u jednotlivých osôb líši a jeden puf zodpovedá 0,3-0,45 sekundy sania, ako je uvedené v popise výrobku. Preto sa na sťažnosti týkajúce sa kapacity výrobku nebude prihliadať. Je potrebné poznamenať, že spotreba batérie sa zvyšuje v prostredí s nízkou teplotou (pod 15 stupňov Celzia), čo môže tiež ovplyvniť kapacitu výrobku. Blikanie spodnej kontrolky LED signalizuje, že batéria je takmer vybitá, a reklamácie týkajúce sa tohto aspektu nemôžeme prijať. Chybné elektronické cigarety budú vymenené v závislosti od dostupnosti. Ak daná elektronická cigareta nie je na sklade, zákazník má možnosť vybrať si náhradnú. Náklady na vrátenie zásielky znáša zákazník a musí ju poslať v pôvodnom obale poštou. Za prípadnú stratu balíka zodpovedá odosielateľ. Reklamácie budú spracované do 15 (pätnástich) pracovných dní od prijatia reklamácie a vráteného výrobku. Uvedené práva možno uplatniť len v prípade neúspešného doručenia, a nie v prípade, že chybu spôsobil spotrebiteľ.

Vyššie uvedená záruka sa vzťahuje výlučne na výrobok a nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené výrobkom alebo inými predmetmi. Chybné elektronické cigarety budú čo najskôr vymenené. V prípadoch, keď výrobok nie je na sklade, má zákazník možnosť uplatniť cenu pôvodnej objednávky.

Ak chcete vrátiť objednávku alebo jednotlivé výrobky, môžete tak urobiť do 14 dní od dátumu nákupu. Náklady na vrátenie výrobku znáša kupujúci. Z hygienických dôvodov je možné vrátiť len neotvorené výrobky.

Riešenie sporov

Subjektom mimosúdneho konania vo veciach sporov, resp. subjektom na prijímanie podnetov spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 je zároveň orgánom dozoru nad činnosťou našej spoločnosti.

 

POBOČKA - RIADENIE

Vyhradzujeme si právo ale nie sme povinní: (1) pozorovať Stránku kvôli porušeniu súčasných Používateľských Podmienok; (2) podniknúť vhodné právne kroky proti hociktoremu zákazníkovi, kto podľa nášho názoru poruší zákon alebo súčasné Používateľské Podmienky vrátane aj oznámenie takých zákazníkov orgánom činných v trestnom konaní; (3) podľa svojho názoru bez obmedzenia odoprieť alebo obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v miere technologických možností) hociktoré Schválenie alebo jeho hociktoré čiastky; (4) podľa svojho názoru bez oznámenie bez nesenia zodpovednosti môžeme odstrániť všetky súbory a obsah, ktoré majú priveľkú mieru alebo iným spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) nad web-stránkou môžeme disponovať tak, aby to slúžil ochranu našých práv a vlastníctiev a aby podporoval vhodnú funkčnosť Webovej stránky a Tržných ponukov.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Prioritou je pre nás ochrana a dôvernosť vašich údajov. Prosíme vás, aby ste si preštudovali naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné prostredníctvom tohto odkazu: https://mypodseurope.com/en/privacy-policies/. Používaním lokality alebo ponúk na trhu súhlasíte s tým, že sa budete riadiť naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok používania. Je dôležité poznamenať, že Webové stránky a Ponuky na trhovisku sú umiestnené v Slovakia. V prípade, že na Stránku alebo Ponuky Marketplace pristupujete z iného regiónu, ktorého zákony alebo požiadavky týkajúce sa zhromažďovania, používania alebo zverejňovania osobných údajov sa líšia od platných zákonov v Slovakia, svojím ďalším používaním Stránky povoľujete prenos svojich údajov do Slovakia a vyjadrujete svoj súhlas s prenosom a spracovaním svojich údajov v Slovakia.

  

VYPRŠANIE A VÝPOVEĎ

Súčasné používateľské podmienky zostanú v ceľkom rozsahu v platnosti pokiaľ používate Webstránku. Bez obmedzenia hociktorých iných ustanovení súčasných používateľských podmienok

vyhradzujeme si právo, aby podľa svojho názoru bez oznámenia a bez nesenia zodpovednosti obmedzili prístup k Webstránke a Tržným ponukám a ich použitie (vrátane blokovanie istých IP-adres) pre akúkoľvek osobu z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez dôvodu, vrátane ale nie výhradne za porušenie akéhokoľveku vyhlásenia, garancie alebo povinnosťi zahrnutých do súčasných používateľských podmienok potom za porušenie platných zákonov alebo predpisov. Podľa svojho názoru kedykoľvek bez upozornenia môžeme zrušiť používanie Webstránku a Tržných ponúk alebo súčasť na Webovej stránke alebo môžeme zrušiť Váš účet a Vaše publikované obsahy a informácie.

Keď z akéhokoľvek dôvodu odstránime alebo zrušíme Váš účet je Vám zakázaný vytvoriť nový účet s požičovaným alebo falošným menom alebo použitím mena hociktorej tretej osoby aj v tom prípade keď konáte v mene tretej osoby. Pri odstránení alebo zrušení Vášho účtu vyhradzujeme si právo na podniknutie právnych krokov vrátane ale nie výhradne využívať možnosti občianskeho práva, trestného práva a zakázajúcich súdnych príkazov.

 

ZMENY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo aby podľa svojho názoru bez predošlého oznámenia z akéhokoľvek dôvodu mohli pretvoriť, zmeniť alebo odstrániť hociktorý obsah Strany. Avšak nie sme povinný obnoviť informácie na Webstránku. Okrem toho vyhradzujeme si právo aby sme mohli kedykoľvek bez predošlého oznámenia zmeniť alebo zrušiť celú Tržnú ponuku alebo jej časť. Neberieme zodpovednosť za hociakú zmenu Webstránky a Tržných ponúk, za cenné zmeny, za zrušenie a odstránenie. Nevieme garantovať, že Webstránka a Tržné ponuky budú nepretržite dosiahnuteľné.

Môže sa stať, že sa naskytnú hardverové, softverové alebo iné technické problémy alebo musíme vykonať údržby týkajúce sa Webstránke, čo môže zapríčiniť zrušenia, meškania alebo chýb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozorneniaa z akéhokoľveku dôvodu zmeniť, kontrolovať, obnoviť, zrušiť, odstrániť alebo iným spôsobom zmeniť Webstránku a Tržných ponúk. Súhlasíte, že nenesieme žiadnú zodpovednosť za žiadnú stratu, škody alebo nepríjemnosti, ktorá sa vyplýva z toho, že neviete dosiahnúť alebo používať Webstránku a Tržné ponuky z akéhokoľvek zastavenia alebo pozastavenia Webstránky a Tržných ponúk.

Žiadné nariadenia súčasných Používateľských podmienok nás nezaväzuje na to aby sme udržali a podporovali Webstránku a Tržné ponuky alebo v súvislosti s nimi poskytli akúkoľvek opravu, aktualizáciu alebo vydanie.

 

PLATNÉ, POUŽITEĽNÉ PRÁVO

Tieto podmienky podliehajú Slovenská právu a vykladajú sa v súlade s ním a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Ak ste spotrebiteľom EÚ a vaše obvyklé bydlisko sa nachádza v krajine, ktorá poskytuje povinnú ochranu podľa vnútroštátnych zákonov, takáto ochrana sa uplatňuje navyše k týmto podmienkam. Spoločnosť IMPEX WEB s.r.o. a vy súhlasíte s tým, že sa podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii súdov v Slovakia, čo znamená, že môžete začať konanie na ochranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa podľa týchto podmienok v Slovakia alebo v krajine EÚ, v ktorej máte bydlisko.

OPRAVY Na stránke sa môžu vyskytnúť materiály, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania týkajúce sa ponúk na trhu vrátane opisov, cien, dostupnosti a iných informácií. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a upraviť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

 

ZÁRUKA

Webstránku poskytujeme na základe „ako to je” a „ako je k dispozícii”. Vy schválite, že služby Webových stránok používate na svoju zodpovednosť. V maximálnej miere povolenej zákonom vylúčime každú výslovnú alebo implicitnú záruku súvisiacu s Webovou stránkou alebo jeho použitím, vrátane ale nie výlučne na tiché záruky na predajnosť, vhodnosť na určité ciele a na imunitu voči porušovaniu právnych predpisov. Neberieme žiadnu garanciu ani istotu na presnosť a úplnosť Webovej stránky alebo na obsah Webových stránok súvisiace s Webstránkou a nenesieme žiadnu zodpovednosť (1) za chyby, omily alebo nepresnosť obsahu a materiálov, (2) za akékoľvek zranenia osôb alebo za materiálne škody vyplývajúce z dostupnosti a používania Webových stránok, (3) za neoprávnený prístup k našim zabezpečeným serverom alebo na nich uložené osobné alebo finančným informáciam alebo za ich používanie, (4) za hociaké prerušenie alebo zastavenie prenosu na Webovej stránke alebo z Webstránky, (5) za postúpené chyby, vírusy a podobné na Webstránke alebo cez Webových stránok treťou osobou, a/alebo (6) za chýb a nedokonalosť v hociktorom obsahu alebo materiálu alebo za akúkoľvek stratu alebo škody ktoré sa vyplývajú z použitia obsahu publikovaného, postupného alebo iným spôsobom dostupiteľného cez Webstránku. Neručíme, nepodporujeme, negarantujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nijaké produkty a služby ktoré inzeruje alebo ponúka tretia osoba na Webových stránkach, alebo na hociktorej webstránke s hyperlinkou alebo na webstránke alebo mobilnom aplikácii nájdeného v akomkoľvek bannere alebo inej reklame, nezúčastňujeme sa a nijakým spôsobom nie sme zodpovední za kontrolu tranzakcií produktov a služieb medzi Vami a hociktorou treťou osobou ako poskytoveteľom. Ako pri nákupe hociktorých výrobkov a služieb na akomkoľvek médii alebo v prostredí, postupujte podľa svôjho najlepšieho dohľadu a v prípade potreby buďte opatrný.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Za žiadnych okolností ani my, ani naše riaditelia, zamestnanci alebo agenti nemôžu byť zodpovední za nárok proti tretej osobe za nijakú priamu, nepriamu, následkovú, ukážkovú, špeciálne alebo trestnú škodu vrátane ale nie výhradne ušlý zárobok, výpadok zysku, stratu dát alebo iné škody vyplývajúce sa z používania Webovej stránky, ani v prípade, že sme boli upozornení na možnosť týchto škôd.

 

UŽÍVATEĽSKÉ DÁTA

Uchovávame určité údaje, ktoré prenášate na webovú stránku na účely riadenia výkonnosti webovej stránky, ako aj údaje súvisiace s vaším používaním webovej stránky. Hoci robíme bežne pravideľné zálohy dát, Vy sám ste zodpovedný za údaje ktoré postúpite alebo ktoré súvisia s vašou činnosťou cez webových strán. Týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúcej zo straty alebo poškodenia takýchto údajov.

 

OSTATNÉ

Súčasné Používateľské podmienky a smernice alebo prevádzkové pravidlá uverejnené na Webstránke alebo vzťahujúce sa na Webstránku tvoria úplnú dohodu a súhlas medzi Vámi a nami. Zanedbanie užívania alebo uplatnenia akéhokoľveku práva alebo ustanovenia súčasných Používateľských podmienok neznamená odstúpenie od takých práv alebo ustanovení. Súčasné Používateľské podmienky sú podľa dovolenia zákona čo najúplnejšie platné. Vyhradzujeme si právo aby sme mohli svoje práva a povinnosti alebo ich celok kedykoľvek previesť na iné osoby. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nie sme zodpovední za žiadne straty, škody, meškanie alebo zanedbanie, ktorých zapríčinila ktorákoľvek príčina mimo našej kontroly. V takom prípade, že by niektoré ustanovenia alebo nejaká časť ustanovenia boli nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, také ustanovenia alebo časť ustanovenia treba považiť za odstrániteľnú zo súčasných Používateľských podmienok a to netýka platnosť a vykonávateľnosť ostatných ustanovení. Súčasné Používateľské podmienky nevytvoria spoločnú firmu, partnerstvo, pracovný vzťah alebo agentský vzťah medzi Vami a námi. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania nemožno vykladať proti nám, pretože sme ich navrhli.Týmto sa vzdávate akejkoľvek obhajoby založenej na elektronickej podobe týchto Podmienok používania a neúspechu strán podpísať tieto Podmienky používania.

 

KONTAKT

Keď máte akúkoľvek sťažnosť súvisiacu s Webstránkou, alebo by ste chceli dostať ďalšie informácie s použitím Webových stránok prosíme Vás aby ste nás kontaktovali na nasledujúcej emailovej adrese: contact@mypodseurope.com 

 

Logo

Vitajte v Mypods Europe!

Na zobrazenie tejto stránky musíte byť plnoletí.

Nie